Maciej Stańczuk

Maciej Stańczuk - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie – Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Getyndze oraz studiów podyplomowych na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu w Mannheim. Autor pracy doktorskiej nt. polskiego systemu finansowego na Uniwersytecie w Brunszwiku.


Ukończył Advanced Management Programme w IESE Business School w Barcelonie oraz liczne szkolenia z zakresu finansów, bankowości i energetyki w kraju i za granicą.
W latach 1990 – 1993 związany z Polskim Bankiem Rozwoju, pełniąc kolejno funkcje Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Ekonomisty, Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz członka Zarządu banku odpowiedzialnego za ryzyko.


Od października 1993 w WestLB w Düsseldorfie - współuczestniczył w tworzeniu nowych oddziałów grupy w Europie Środkowo – Wschodniej. Od marca 1995r. – członek Zarządu WestLB Bank Polska, a od października 2000r. do lipca 2013r. Prezes Zarządu WestLB Bank Polska, obecnie – Polskiego Banku Przedsiębiorczości.


W latach 2014 – 2015 na stanowisku Prezesa Zarządu Polimexu Mostostal S.A.
Członek wielu rad nadzorczych, były wiceprezes i główny ekonomista Pracodawców RP, praktyk gospodarczy, autor wielu publikacji nt. systemu finansowego w Polsce.
Od 2016r. prowadzi własną działalność gospodarczą.
 

Maciej Stańczuk

<p>.</p>

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.